BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Thành Tựu

Thành Tựu

bvmdphunhuan-tong_quan1-390x260

BVMD-ThanhTuu-HinhMinhHoa-03

12/2017: Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận chính thức đi vào hoạt động


03/2018: Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận (IVFMD Phu Nhuan) được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON)


03/2018: Đơn vị hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận (IVFMD Phu Nhuan) đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế RTAC ( Reproductive Technology Accreditation Committee ) – Australia

https://qik.com.vn/