BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. LÊ TUẤN QUỐC KHÁNH

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. LÊ TUẤN QUỐC KHÁNH
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận
BS. Khánh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và được đào tạo chuyên môn về Sản Phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Mỹ Đức

BS. Lê Tuấn Quốc Khánh tham gia hệ thống IVFMD từ năm 2018.

BS. Khánh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và được đào tạo chuyên môn về Sản Phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Mỹ Đức

BS. Khánh là thành viên nhóm Nghiên cứu Nội tiết, bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/