BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. LÊ THỊ HÀ XUYÊN

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. LÊ THỊ HÀ XUYÊN
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận
BS. Lê Thị Hà Xuyên tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.

BS. Lê Thị Hà Xuyên tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.


BS. Xuyên là đồng tác giả của một số nghiên cứu trên tập san chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản và Sản Phụ khoa trong và ngoài nước


BS. Xuyên hiện là thành viên nhóm Nghiên cứu Sinh non, bệnh viện Mỹ Đức.

https://qik.com.vn/