BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. LÊ KHẮC TIẾN

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. LÊ KHẮC TIẾN
Phó trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận

BS. Lê Khắc Tiến tham gia hệ thống IVFMD từ năm 2017, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học Quốc Gia. BS. Tiến được đào tạo về Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện An Sinh (theo chương trình được Bộ Y tế phê duyệt).

 

BS. Lê Khắc Tiến tham gia hệ thống IVFMD từ năm 2017, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học Quốc Gia. BS. Tiến được đào tạo về Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện An Sinh (theo chương trình được Bộ Y tế phê duyệt).

BS. Tiến hiện đang trách nhóm nghiên cứu Nội tiết - Mãn kinh, bệnh viện Mỹ Đức và là thành viên tại Việt Nam của Hội các chuyên gia Y tế Thuỵ Sĩ – Việt Nam (HELVIETMED)

BS. Tiến là tác giả và đồng tác giả của các báo cáo khoa học chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản trong và ngoài nước.

BS. Tiến tích cực tham gia các Nhóm học thuật của các trường đại học với mục đích hỗ trợ các sinh viên trẻ tiếp cận và cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực y học

https://qik.com.vn/