Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ
BS. NGÔ VIỆT THẢO
Khoa Phụ Sản - KHHGĐ, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
Bác sĩ Ngô Việt Thảo tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa trường Đại học Y Dược TP.HCM
BS. LÊ THỊ HÀ XUYÊN
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận
BS. Lê Thị Hà Xuyên tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.
https://qik.com.vn/