Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ
BS. LÊ THỊ HÀ XUYÊN
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận
BS. Lê Thị Hà Xuyên tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.
BS. LÊ TUẤN QUỐC KHÁNH
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận - IVFMD Phú Nhuận
BS. Khánh tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và được đào tạo chuyên môn về Sản Phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Mỹ Đức
https://qik.com.vn/