Đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ
GS. BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
Cố vấn cấp cao - Bệnh viện Mỹ Đức
Cố vấn cấp cao - Bệnh viện Mỹ Đức
TS. BS. HUỲNH THỊ THU THỦY
Bác sĩ Sản Phụ khoa
Bác sĩ Sản Phụ khoa
BS. ĐẶNG QUANG VINH
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức
Bác sĩ Đặng Quang Vinh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 1999 và tốt nghiệp thạc sĩ phôi học lâm sàng tại Đại học Quốc gia Singapore vào năm 2002. Trong quá trình công tác, bác sĩ Vinh đã nhiều lần tu nghiệp về thụ tinh trong ống nghiệm tại Úc, Hàn Quốc, Bỉ.
BS. CKII. BÙI ĐỖ HIẾU
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức
Bác sĩ Sản Phụ khoa,  Bệnh viện Mỹ Đức
BS. CKI. BÙI QUANG TRUNG
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức
BS. CKI. VƯƠNG TÚ NHƯ
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức
BS. CKI. VŨ NHẬT KHANG
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
ThS. BS. HE THANH NHÃ YẾN
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
Bác sĩ Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
BS. LÊ TIỂU MY
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
Bác sĩ Lê Tiểu My tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ vào năm 2007 và hoàn thành Khóa Chuyên khoa về Hỗ trợ sinh sản tại CRESH, Đại học Quốc gia Singapore.Bác sĩ Lê Tiểu My đã cộng tác với rất nhiều Đơn vị Hỗ trợ sinh sản trong cả nước. Ngoài ra, bác sĩ Lê Tiểu My còn là đồng tác giả một số đầu sách về hiếm muộn và sản phụ khoa dành cho bệnh nhân.